Bestyrelse/udvalg

Formand:             Frede Iversen tlf 21 75 16 71 mail: raaj.formand@gmail.com

Næstformand:     Jonas Lottrup tlf 61 70 18 05 mail: pmjonas96@gmail.com

Best. medlem:     Morten Jensen tlf 24 41 02 65 mail: s567miemalene@gmail.com

Best. medlem:     

Best. medlem:     Jan Strauss tlf 24 40 00 53 mail: janstra@live.dk

Best. medlem:     Christian W. Holm tlf 29 60 34 90 mail: wierenfeldt@icloud.com

Kasserer:            Jes Holm Jacobsen tlf 40 58 55 37 mail: raaj.kasserer@gmail.com

1. suppl.:            Tine Christensen tlf 29 62 25 57 mail: tine@bratten-ferie.dk

2. suppl.:            Jesper Meldgaard


Jagtudvalg: Formand: Jonas Lottrup Tlf. 61 70 18 05, Jan S, Jimmy, Morten, Christian W. H.,

Flugskydningsudvalg: Formand: Jan Srauss Tlf. 24 40 00 53, Christian, Jonas, Frede, Morten, Lars.

Riffeludvalg: Jan Strauss Tlf. 24 40 00 53. Kaj Pedersen Tlf. 61 67 87 77.

Bueudvalg

Jagttegn: Leif Rump

Facebook: Ingen specifik, men alle udvalg står selv for at lave opslag om aktiviteter

Nyhedsbrev: Bestyrelsen

Jægerrådet: Frede Iversen