Bestyrelse/udvalg

Formand:             Ove Mose tlf. 23 23 60 60 mail: raaj.formand@gmail.com

Næstformand:     Frank Kruse tlf. 51 51 59 15 mail: frankkruse1960@gmail.com

Best. medlem:     Kris Frederiksen tlf.21 45 43 38 mail: Kris.frederikse12@gmail.com

Best. medlem:     Jan Strauss tlf 24 40 00 53 mail: janstra@live.dk

Best. medlem:     Toni Aagurd tlf. 61 27 16 15 mail: toni_aagurd@hotmail.com

Kasserer:            Frede Iversen tlf. 22 89 13 23 mail: raaj.kasserer@gmail.com

1. suppl.:            Leif Lynnerup

2. suppl.:            


Ændring i Bestyrelsen pr. 20.06.2022

Louise Vendelin er udtrådt af bestyrelsen, og 1. suppleant Kris Frederiksen er indtrådt i stedet.

Leif Lynnerup er nu 1. suppleant.

Jagtudvalg: Kommer senere

Flugskydningsudvalg: Bestyrelsen

Riffeludvalg: Kommer senere

Bueudvalg

Jagttegn: Leif Rump tlf. 23 42 44 94

Facebook: Ingen specifik, men alle udvalg står selv for at lave opslag om aktiviteter

Nyhedsbrev: Bestyrelsen

Jægerrådet: Ove Mose, Frede Iversen